"Nije lako, ali moram da održim koncentraciju. To je praktično jedino što sada mogu", istakao je 30-godišnji Belgijanac
Prije tri godine je nuđen za 67,5 miliona manje nego što je plaćen Romi